Skip to content

1. Identiteit van de verkoper

AUTOMATERIALEN TIMMERMANS
LUTLOMMEL 239, 3920 LOMMEL

E-mail: INFO@AUTOMATERIALENTIMMERMANS.BE
Tel: 011/64 37 87
Ondernemingsnummer: BE0471.853.629
Bankrekening: BE36 4520 0429 4181

2. Toepasselijkheid & Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden van AUTOMATERIALEN TIMMERMANS zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).
 2. AUTOMATERIALEN TIMMERMANS levert enkel in BELGIË. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.
 3. Om een bestelling bij AUTOMATERIALEN TIMMERMANS te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden van AUTOMATERIALEN TIMMERMANS die steeds beschikbaar zijn via de website.
 5. Als je online bestelt, bezorgt AUTOMATERIALEN TIMMERMANS je samen met de bevestiging van de bestelling of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken.
 6. Als naast deze algemene voorwaarden van AUTOMATERIALEN TIMMERMANS ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als de algemene voorwaarden van AUTOMATERIALEN TIMMERMANS strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

3. Aanbod AUTOMATERIALEN TIMMERMANS

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermeldt AUTOMATERIALEN TIMMERMANS dit altijd uitdrukkelijk in het aanbod.
 2. AUTOMATERIALEN TIMMERMANS beschrijft altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat verkocht wordt en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als AUTOMATERIALEN TIMMERMANS gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Mocht AUTOMATERIALEN TIMMERMANS zich toch overduidelijk vergist hebben, is AUTOMATERIALEN TIMMERMANS niet verplicht om je alsnog te leveren.

4. Jouw bestelling

 1. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen AUTOMATERIALEN TIMMERMANS definitief van zodra AUTOMATERIALEN TIMMERMANS je bestelling heeft bevestigd per e-mail en zodra AUTOMATERIALEN TIMMERMANS voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen heeft. AUTOMATERIALEN TIMMERMANS aanvaardt BANKOVERDRACHT, BELFIUS DIRECT NET, ING HOME’PAY, KBC/CBC BETAALKNOP, BANCONTACT, PAYPAL. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kan AUTOMATERIALEN TIMMERMANS niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 2. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan het winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: DHL. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard de algemene voorwaarden van AUTOMATERIALEN TIMMERMANS en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Van zodra deze stappen zijn doorlopen, is de aankoop definitief.

5. Herroepingsrecht

 1. Als je goederen of diensten bij AUTOMATERIALEN TIMMERMANS koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf). Binnen de 14 dagen nadat AUTOMATERIALEN TIMMERMANS je bestelling teruggekregen heeft of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betaalt AUTOMATERIALEN TIMMERMANS je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.
 2. Deze bedenktermijn en het bijhorende herroepingsrecht kan echter niet worden toegepast voor producten die AUTOMATERIALEN TIMMERMANS volgens jouw specificaties heeft laten maken, die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden: NIET VAN TOEPASSING OP PRODUCTEN VAN KOVAX
 3. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. AUTOMATERIALEN TIMMERMANS zal aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend.
 4. AUTOMATERIALEN TIMMERMANS mag wachten met terugbetaling tot we de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 5. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwacht AUTOMATERIALEN TIMMERMANS dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met de instructies van AUTOMATERIALEN TIMMERMANS.
 6. Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier VERSTUREN OP EIGEN KOSTEN
 7. Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar AUTOMATERIALEN TIMMERMANS, LUTLOMMEL 239, 3920 LOMMEL of INFO@AUTOMATERIALENTIMMERMANS.BE. AUTOMATERIALEN TIMMERMANS zal je per e-mail een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen.

“MODELFORMULIER VOOR HERROEPING”

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) – Aan [hier dient U Uw naam, adres en, indien van toepassing, Uw fax en e-mailadres in te vullen] :

– Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
– Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
– Naam/Namen consument(en)
– Adres consument(en)
– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
– Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.”

6. De prijs

 1. Tijdens de periode die AUTOMATERIALEN TIMMERMANS in het aanbod vermeldt, wijzigen de prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. De prijzen van AUTOMATERIALEN TIMMERMANS zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. AUTOMATERIALEN TIMMERMANS kan wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

7. Betalingswijzen

 1. AUTOMATERIALEN TIMMERMANS kan enkel betaling via de volgende betaalmodules op de website van AUTOMATERIALEN TIMMERMANS aanvaarden: BANKOVERDRACHT, BELFIUS DIRECT NET, ING HOME’PAY, KBC/CBC BETAALKNOP, BANCONTACT, PAYPAL
 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.

8. Conformiteit en Garantie

 1. AUTOMATERIALEN TIMMERMANS garandeert dat de goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben, rekening houdende met de specificaties van het product. AUTOMATERIALEN TIMMERMANS garandeert je natuurlijk ook dat de goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.
 2. Bovendien hanteert AUTOMATERIALEN TIMMERMANS wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij AUTOMATERIALEN TIMMERMANS het tegendeel kan bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.
 3. Naast de wettelijke garantie geeft AUTOMATERIALEN TIMMERMANS volgende aanvullende garanties:

Garantievoorwaarden KOVAX

Unieke garantie in het eerste jaar
Met een Kovax machine ontvangt u de meest uitgebreide garantie die er in de markt bestaat. Anders dan de concurrentie, vallen slijtageonderdelen bij Kovax in het eerste jaar ook onder de garantie. Normaal gesproken worden deze onderdelen altijd uitgesloten van garantie. Kovax heeft bewust voor een andere handelswijze gekozen, omdat wij de hoogste kwaliteit willen bieden. Dat betekent dat wij vinden dat onze machines minimaal 1 jaar zonder defect moeten kunnen functioneren.

+ 2 aanvullende garantiejaren
Ter aanvulling op onze standaard garantie bieden wij eindgebruikers/klanten de mogelijkheid hun garantie met 2 jaren te verlengen. Deze extra garantie dekt geen slijtageonderdelen, zoals back-up pad, spanning schijf, rotor, luchtafvoerfilter, geluiddempers, koolborstels, netsnoer etc.
Indien er binnen de garantietermijn problemen ontstaan die zijn te herleiden tot de fabricage of het materiaal van uw machine, zal de machine kosteloos worden gerepareerd of vervangen. Daarvoor gelden de hieronder genoemde bepalingen en voorwaarden. Om van uw garantie gebruik te kunnen maken, moeten alle veiligheids- en gebruiksinstructies van de fabrikant worden nageleefd.

1. Bepalingen en voorwaarden
1.1 De Kovax garantie betreft materiaal- en productiefouten.
1.2 De standaard garantie van Kovax is 1 jaar en omvat ook de slijtageonderdelen.
1.3 De garantietermijn gaat in op de aankoopdatum van de eindgebruiker.
1.4 De garantie is gebaseerd op normaal gebruik.
1.5 Een garantiecertificaat is slechts voor één machine en één klant geldig. Daarom dient iedere machine apart te worden geregistreerd. De garantie is gekoppeld aan het serienummer en de klant.
1.6 Registraties en/of (aanvullende) garantie zijn niet overdraagbaar.
1.7 Om de garantietermijn met 2 jaren te verlengen moet de betreffende machine binnen 30 dagen na de aankoopdatum door de eindgebruiker te worden geregistreerd.
1.8 De garantietermijn bedraagt bij registratie via www.kovax.eu/warranty maximaal 3 jaar.
1.9 Voor reserve onderdelen die door een geautoriseerd Kovax Servicestation tijdens de garantieperiode van 1+2 jaren gerepareerd of vervangen worden, geldt een garantie van 3 maanden. Reparaties tijdens de garantieperiode verlengen of vernieuwen de oorspronkelijke machinegarantie niet.

2. De garantie dekt niet:
2.1 De voorwaarden en bepalingen van de Kovax garantie gelden niet voor machines waarbij de schade is veroorzaakt door één van onderstaande redenen:
a. verkeerd gebruik
b. nalatigheid in gebruik of onderhoud
c. ongelukken
d. blootstelling aan extreme temperaturen
e. zuren
f. water
g. ongeschikte opslag
h. overdadige schok of schade door transport
2.2. Schade veroorzaakt door toepassing van niet-originele Kovax reserveonderdelen, accessoires of componenten.
2.3. Pneumatische machines die zonder gefilterde lucht of regelmatig oliën gebruikt worden.
2.4. Normale slijtageonderdelen, zoals back-up pad, spanning schijf, rotor, luchtafvoerfilter, geluiddempers, koolborstels, netsnoer etc. (deze vallen niet onder de garantie in het tweede en derde jaar van de garantieperiode)
2.5. Machines die niet door een Kovax Servicestation zijn gerepareerd.
2.6. Schade aan elektrische machines, als gevolg van gebruik in combinatie met een niet door Kovax aanbevolen back-up pad.
2.7. Schade door stofophopingen veroorzaakt door het verzuim in gebruik of onderhoud (alle holtes en gaten moeten regelmatig met perslucht worden doorgespoten).
2.8. Deze garantie compenseert niet voor productieverlies, verwondingen of schade aan voorwerpen.
2.9. Voor de ProMa-X Electric & Air 150 machines geldt geen garantie in het geval van industriële toepassingen.

3. Garantieaanvraag indienen
3.1 Garantieaanvragen mogen uitsluitend door Kovax dealers worden ingediend, die de machine ook daadwerkelijk van de eindgebruiker hebben ontvangen.
3.2 Een garantieaanvraag moet zo snel mogelijk en binnen de garantietermijn worden ingediend.
3.3 Voor machines die ter reparatie worden ingestuurd, moet een geldige kwitantie of rekening worden meegestuurd.

9. Levering en uitvoering

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.
 2. Wanneer een artikel in stock is, wordt het aangeboden op uw leveringsadres in MAXIMUM 48U. Wanneer een artikel niet in webshop stock is, wordt het aangeboden op jouw leveringsadres in MAXIMUM 7 WERKDAGEN. AUTOMATERIALEN TIMMERMANS informeert u over de leveringstermijn in jouw bestellingsbevestiging.
 3. Levering bedraagt €5,95 exclusief btw bij een aankoopbedrag lager dan €75. Gratis verzending bij een aankoopbedrag hoger dan €75. Tijdstippen van leveringen zijn afhankelijk van DHL.
 4. Als AUTOMATERIALEN TIMMERMANS niet tijdig kan leveren, verwittigt AUTOMATERIALEN TIMMERMANS je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als AUTOMATERIALEN TIMMERMANS dat niet doet, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betaalt AUTOMATERIALEN TIMMERMANS je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 5. De verzendingen van AUTOMATERIALEN TIMMERMANS gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je AUTOMATERIALEN TIMMERMANS echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.
 6. Indien de door AUTOMATERIALEN TIMMERMANS geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Gebruik hiervoor het daartoe voorziene “retourformulier”. Heb je bij het invullen van dit retourformulier vragen, dan kan je contact opnemen met één van onze medewerkers op het e-mailadres INFO@AUTOMATERIALENTIMMERMANS.BE.
 7. AUTOMATERIALEN TIMMERMANS kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. De aansprakelijkheid van AUTOMATERIALEN TIMMERMANS blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

10. Duur

 1. De Consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde duur is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar.
 3. Indien in een goederenovereenkomst van bepaalde duur is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de Consument de Overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde duur en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.
 4. Wanneer een dienstenovereenkomst van bepaalde duur afgesloten tussen de Onderneming en de Consument een beding tot stilzwijgende verlenging bevat, wordt dit beding geplaatst in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de voorzijde van de eerste bladzijde.
 5. Dit beding vermeldt de gevolgen van de stilzwijgende verlenging waaronder de bepaling van de hiernavolgende paragraaf m.b.t. de opzegging, evenals de uiterste datum waarop de Consument zich kan verzetten tegen de stilzwijgende verlenging van de overeenkomst en de wijze waarop hij kennis geeft van dit verzet. De Consument kan, na de stilzwijgende verlenging van een dienstenovereenkomst van bepaalde duur, op elk ogenblik zonder vergoeding de overeenkomst opzeggen met inachtneming van de opzeggingstermijn van maximaal twee maanden.

11. Overmacht

 1. In geval van overmacht is AUTOMATERIALEN TIMMERMANS niet gehouden om de verplichtingen na te komen. In dat geval kan AUTOMATERIALEN TIMMERMANS ofwel de verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en de controle van AUTOMATERIALEN TIMMERMANS die de nakoming van de verplichtingen van AUTOMATERIALEN TIMMERMANS geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

12. Intellectuele eigendom

 1. De website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al de communicatie van AUTOMATERIALEN TIMMERMANS zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AUTOMATERIALEN TIMMERMANS.

13. Klachtenregeling en geschillen

 1. AUTOMATERIALEN TIMMERMANS hoopt natuurlijk steeds dat alle klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over de diensten van AUTOMATERIALEN TIMMERMANS, kan je ons contacteren via AUTOMATERIALEN TIMMERMANS, LUTLOMMEL 239, 3920 LOMMEL of INFO@AUTOMATERIALENTIMMERMANS.BE. AUTOMATERIALEN TIMMERMANS doet er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
 2. Op alle overeenkomsten die AUTOMATERIALEN TIMMERMANS afsluit met de klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken van het arrondissement HASSELT bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.
 3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl
 4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u een beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr
Back To Top